Wat is het verschil tussen zij en ze?

1 Answer

Relevance
  • 2 months ago

    Zij is het vroulijke vorm van hij, en "ze" is gezaamlijk, beiden.

    Vrede.

Still have questions? Get answers by asking now.